Notarissen en wat zij doen

Gepost op

In Nederland is het bij wet verplicht om bepaalde overeenkomsten door een notaris te laten opmaken. Deze overeenkomsten zijn niet geldig zolang de notaris deze niet gemaakt heeft. Meerdere notarissen zijn meestal werkzaam op een groter notariskantoor, waar zij gezamenlijk werkzaamheden uitvoeren. Zo'n notariskantoor is bijvoorbeeld Mantel & Overtoom Notarissen. In deze tekst gaan we kijken wat valt onder de werkzaamheden van notarissen en hoe iemand in Nederland notaris zou kunnen worden.

Notaris.

Een notaris is een openbaar ambtenaar die benoemd is door de koning. Wanneer partijen bepaalde overeenkomsten rechtsgeldig willen hebben dan kan de notaris hier een notariële akte van maken. In sommige gevallen is het zelfs verplicht dat een overeenkomst door een notaris wordt gemaakt omdat deze anders niet rechtsgeldig is. Het werk van een notaris wordt zelfs in een eigen wetsartikel beschreven, namelijk de wet op het notarisambt. In Nederland heeft een notaris vier verschillende werkvelden waarin hij zich kan begeven en waarin hij notariële akten kan opmaken. Een notaris kan niet zomaar aan het werk, maar moet lid zijn van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Daarnaast wordt een notaris gecontroleerd door een eigen tuchtcommissie die dus in de gaten houdt of de notaris zijn werk goed doet en of de notaris dus ook aan het werk mag blijven.

Werkvelden

Er zijn dus vier werkvelden waarin een notaris zich begeeft. De eerste hiervan is personen- en familierecht. De werkzaamheden die een notaris in dit gebied kan hebben, hebben dus vooral te maken met familie- of persoonszaken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opmaken van huwelijkse voorwaarden. Hierin worden de voorwaarden beschreven die beide partijen aangaan bij het sluiten van het huwelijk. Ook het opmaken van een echtscheidingsconvenant horen bij de werkzaamheden van een notaris. Hierin wordt opgenomen wat de scheiding voor beide partijen inhoudt en wie welke spullen houdt.

In het tweede gebied gaat het om erfrecht. Hier valt dus alles onder wat te maken heeft met testamenten en erfenissen. Het opmaken van een officieel testament gebeurt dus alleen maar bij notarissen.

Het derde gebied beslaat onroerend goed. Wanneer iemand een gebouw of een huis koopt, gaat dat via de notaris. Ook openbare veiligen worden via de notaris geregeld en vallen onder dit derde gebied.

Het vierde en laatste gebied is rechtspersonen recht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een splitsing of juist een fusie van twee bedrijven.

Opleiding

Om in Nederland te mogen werken als een notaris moet iemand de universitaire opleiding notarieel recht voltooid hebben. Vervolgens moet de student nog drie jaar een post-doctorale opleiding volgen en dan nog eens minimaal zes jaar werkervaring hebben om het werk zelfstandig uit te mogen oefenen.


Delen