Het huurrecht omvat veel regels

Gepost op

Wanneer je een huis huurt, kun je als huurder altijd een beroep doen op het huurrecht. Dit is zowel belangrijk voor de huurder als de verhuurder. Je moet je als huurder en verhuurder aan enkele door de wet opgestelde verplichtingen houden. De verplichtingen worden het regelend recht genoemd. Dat regelend recht is altijd van kracht wanneer er onderling tussen de huurder en verhuurder geen afwijkende regels afgesproken zijn. Het recht is van toepassing op de huur van gehuurde objecten zoals bijvoorbeeld een woning. Naast de regels die voor het huurrecht gelden, zijn er ook nog enkele andere wetten die voor bepaalde onderdelen gelden. Hierbij kun je denken aan het Besluit servicekosten, Besluit woonruimte en de huurprijzen daarvan. 

Waarom een rechtsbijstandsverzekering afsluiten?

Wanneer je het gevoel hebt dat je rechten niet goed worden nageleefd door de verhuurder, kun je hulp vragen bij je rechtsbijstandsverzekering. Je moet, om de kosten vergoed te krijgen, wel een polis hebben afgesloten bij een rechtsbijstandsverzekeraar. Wanneer je van deze verzekering gebruik wilt maken, moet je wel nagaan of je ook voor de module woning verzekerd bent. Omdat rechtsbijstandsverzekeringen onderling veel verschillen per maatschappij, is het verstandig dat je, voordat je een dergelijke verzekering gaat afsluiten, gaat kijken waarvoor je verzekerd bent en wat de premie is die je ervoor moet betalen. Wanneer je op het gebied van wonen gebruik wilt maken van de verzekering, kun je een hoop geld besparen. Wanneer je zelf de advocaat moet gaan betalen en eventueel de gang naar de rechter kan dat behoorlijk in de papieren lopen.   

Huurrecht

Het huurrecht omvat veel regels over huur. Het is de overeenkomst tussen de verhuurder en huurder. De verhuurder neemt de plicht op zich om een woning of een gedeelte daarvan aan de huurder te verstrekken. Het recht omvat niet alleen het verhuren van woningen of kamers, maar is ook van toepassing op het huren en verhuren van een auto of een fiets.   

Het huren omvat twee belangrijke kenmerken. De verhuurder verstrekt het gebruik van een woning, kamer, fiets, auto en dergelijke aan de huurder die daarvoor een tegenprestatie zal leveren. Dat is vaak het betalen van de huurprijs. Wanneer de huurder en verhuurder zich houden aan de afspraken is er een huurovereenkomst. De regels die voor het huurrecht gelden zijn te vinden in het boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (art 7:201 t/m 7:301). Daarnaast komen ook nog de bepaalde onderdelen die over bepaalde delen van het huurrecht gaan.   

Afsluiten huurovereenkomst

Het is belangrijk dat je, voordat je een huurovereenkomst afsluit, eerst goed de afspraken doorleest. Ook de kleine lettertjes zijn belangrijk. Kom je er zelf niet uit, laat de overeenkomst dan vooraf goed doorlezen of er geen addertjes onder het gras zitten door een persoon die er veel verstand van heeft. Het geheel moet legaal zijn waarbij zowel de huurder als verhuurder zich moeten houden aan de opgestelde regels.


Delen